Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ford heeft alles in het werk gesteld om de correctheid van de informatie op deze website te controleren.

Ford zoekt doorlopend manieren om de uitrusting, het design en de productie van zijn auto's te verbeteren, en regelmatig worden wijzigingen doorgevoerd. Hoewel zij tracht de actuele producten en specificaties zo goed mogelijk weer te geven, kan deze site niet gezien worden als een onfeilbare leidraad voor de producten en diensten van Ford en is hij evenmin bedoeld als een offerte voor de verkoop van een bepaald voertuig. Verdelers en lokale agenten zijn geen vertegenwoordigers van Ford en zijn absoluut niet gerechtigd om Ford via een uitdrukkelijke of impliciete activiteit of verklaring te binden.

Copyright

Alle rechten, met inbegrip van auteurs- en databaserechten, met betrekking tot de website en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan Ford of worden op andere wijze gebruikt zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of de houder van het auteursrecht. U mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo's, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ford of de houder van het auteursrecht. U mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of aanmaken, of ze voor enig ander doel aanwenden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U wordt geacht ermee in te stemmen deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

Ford behoudt zich het recht voor om materialen (waaronder tekst en afbeeldingen) die naar de site worden verzonden voor eigen doeleinden te gebruiken, hetzij op de site of in enige andere vorm, met inbegrip van reclamedoeleinden. Ford behoudt zich het recht voor om inzendingen naar de site te controleren en indien nodig aan te passen of te weigeren

Aansprakelijkheid

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. Door het gebruik van deze site stemt u ermee in dat u gehouden bent aan de voorwaarden en bepalingen, die van kracht worden op de datum waarop u de site voor het eerst gebruikt.

Onverminderd uw wettelijke rechten, worden deze site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto's, logo's, links en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) aangeboden in de 'HUIDIGE STAAT' en op basis van 'BESCHIKBAARHEID', zonder impliciete of expliciete garantie van vertegenwoordiging of goedkeuring. De informatie, prijzen, specificaties en kleuren, weergegeven op deze website, kunnen van markt tot markt verschillen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde voertuigen worden afgebeeld met opties. Raadpleeg uw Ford verdeler voor de beschikbaarheid. In het bijzonder geven we geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van informatie die op deze site wordt aangeboden en garanderen we niet dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken of foutloos zal zijn of dat de site en de servers daarvan geen computervirussen of -fouten zullen bevatten.

In geen geval is Ford aansprakelijk voor enigerlei schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van enige informatie op onze website of van producten die op onze site worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst tijdens de uitvoering van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de site.

Niettegenstaande de overige inhoud van deze voorwaarden en bepalingen is Ford niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze site.

Handelsmerk

Alle namen, afbeeldingen en logo's ter aanduiding van Ford zijn eigen merken van Ford. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen op deze site zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars. Ford geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaars. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar betekenen.

Externe links

Ford neemt geen verantwoordelijkheid omtrent de inhoud van externe sites die mogelijks vanuit deze site kunnen bezocht worden. Elke bezoek aan deze externe sites is volledig op eigen risico van de gebruiker.

Beperkte softwaregarantie

De softwarebestanden die u van deze site kunt downloaden, zijn grondig gescand en getest tijdens alle productiestadia, maar zoals bij alle nieuwe software raden we u aan voor het gebruik een virusscan uit te voeren. We adviseren u bovendien een actuele back-up van uw harde schijf te maken voordat u de software gebruikt. Ford is niet aansprakelijk voor enige storing, beschadiging en/of verlies van gegevens op uw data- of computersysteem tijdens het gebruik van de software. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voordat u enige software installeert op een computer die is aangesloten op een netwerk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden en bepalingen vallen onder de wetgeving van de Belgische wetgeving. Geschillen die hieruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische gerechtshoven. Indien wordt bepaald dat één van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of op enige andere wijze niet-uitvoerbaar is onder de wetten van een staat of land waarvoor deze voorwaarden zijn bedoeld, zal ze uit deze clausule worden verwijderd. Alle overige Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden & Bepalingen blijven van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar.

Ford behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen. Zij zal deze wijzigingen on line publiceren.

Als u deze voorwaarden niet volledig aanvaardt, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.

DISCLAIMER

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® zijn handelsmerken van Ford of zijn dochterondernemingen.

Het beleid van Ford omvat een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW. Raadpleeg altijd uw Ford dealer voor de meest recente informatie. Deze online catalogus bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. *Alle namen, afbeeldingen en logo's ter aanduiding van Ford zijn eigen merken van Ford. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen op deze site zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars. Ford geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaars. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar betekenen.

" " " "