Privacy

Privacybeleid

In dit privacybeleid (hierna: het "Beleid") wordt uitgelegd hoe Ford Nederland B.V. ("Ford", "wij", "onze" of "ons") omgaat met informatie (uw "persoonlijke gegevens") die wordt verzameld wanneer u deze website (de "website") bezoekt of wanneer u contact met ons opneemt via de hier verstrekte informatie.

Dit privacybeleid heeft ook betrekking op de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u producten of diensten aanschaft via onze website.

Naast dit beleid hebben bepaalde goederen en diensten van Ford (waaronder sommige Ford-apps) hun eigen privacybeleid, waarin meer gedetailleerd wordt beschreven hoe uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties worden gebruikt. U kunt ook uw bedieningshandleidingen of, indien noodzakelijk, de bijbehorende app raadplegen voor informatie over welke gegevens uw auto verwerkt en gebruikt.


Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om emissiegegevens te verstrekken, verzamelen wij informatie over uw brandstof- en/of elektriciteitsverbruik en sturen wij deze, samen met het voertuigidentificatienummer, naar de EU-Commissie en het Europees Milieuagentschap (EMA). De gegevens worden verzameld via het modem dat in de auto is ingebouwd (als u een auto met internetverbinding hebt) en/of in het kader van het onderhoud of de reparatie van uw auto. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Gebruik hiervoor de contactadressen in de paragraaf "Uw rechten als betrokkene".


Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de Nederlandse privacywetgeving en kunnen worden doorgegeven naar zowel andere landen binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), als naar landen buiten de EER (inclusief de VS). De landen waaraan uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven, bieden mogelijk geen passend niveau van gegevensbescherming naar de mening van de Europese Commissie. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER, zal Ford in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd, ongeacht het land waaraan ze worden doorgegeven. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het verkrijgen van contractuele waarborgen van derden die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, volgens welke zij zich ertoe verbinden uw persoonlijke gegevens ten minste in dezelfde mate te beschermen als binnen de EER het geval is. Meer informatie over de manier waarop Ford uw persoonlijke gegevens beschermt bij het doorgegeven naar landen buiten de EER of over de waarborgen die Ford biedt met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens in het geval dat deze worden doorgegeven, is op verzoek verkrijgbaar.

Soort gebruikte persoonlijke gegevens

Ford verzamelt persoonlijke gegevens van de website

Via de website kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken, waaronder

Verder behoudt Ford zich het recht voor om de gegevens waarover zij beschikt – voor zover dit wettelijk is toegestaan – uit te wisselen met derden, zoals marketingbureaus. Dit betreft informatie die verzameld of verkregen is uit publiek toegankelijke bronnen over u of uw interesses, uw socio-economische of sociodemografische status, online identificatoren en actuele contactgegevens.

Ford kan daarnaast wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken. Wij kunnen ook verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken op basis van een contractuele relatie met u. Het niet verstrekken van dergelijke informatie kan de uitvoering van deze verplichtingen verhinderen of vertragen.


Soort gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die wij op de website verzamelen

Duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens

Ford slaat uw persoonsgegevens op in identificeerbare vorm zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en om aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. In het algemeen worden uw persoonlijke gegevens daarom opgeslagen zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

Rechtsgrondslagen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Er zijn verschillende rechtsgrondslagen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Ford. Ford verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen

Ford behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens bij elkaar te voegen en gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor bovenstaande doeleinden en:

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het verkrijgen van inzichten voor het optimaliseren van verkoopstrategieën, het beoordelen van de effectiviteit van marketingmaatregelen en klantenondersteuning door Ford, het uitvoeren van marktanalyses, het identificeren van producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn en het benaderen van u om u hiervan op de hoogte te stellen.

In bepaalde gevallen kunnen geautomatiseerde beslissingen die door Ford worden genomen juridische of vergelijkbare gevolgen voor u hebben. Ford zal dit soort geautomatiseerde beslissingen echter alleen nemen indien:

Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of verzoeken dat geautomatiseerde besluiten door een persoon worden getoetst.

Verzamelen van gegevens uit andere bronnen

Ford streeft ernaar haar communicatie en interactie met u zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften. Ford behoudt zich daarom het recht voor om informatie over u te gebruiken die is verkregen uit openbaar beschikbare bronnen en van derden (zie de bovenstaande paragraaf "Soort gebruikte persoonlijke gegevens") om te bepalen welke producten en diensten van Ford voor u interessant kunnen zijn. Zo kunnen aanbieders van analyse- en reclamediensten bijvoorbeeld online of uit andere bronnen verzamelde gegevens analyseren om informatie te verkrijgen over uw demografische kenmerken en interesses, zoals afleiden tot welke leeftijdsgroep u behoort en welke soorten producten of diensten voor u interessant kunnen zijn. Op basis van deze informatie kan Ford (in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren) informatie verstrekken over de relevante producten en diensten en kan Ford de over u beschikbare informatie gebruiken om haar Service Centra te informeren wanneer u contact met hen opneemt. Ford kan ook samenwerken met derden om op social media platforms of, indien u hebt ingestemd met het gebruik van cookies, bij het surfen op het internet of het bezoeken van andere websites, reclame te tonen die is afgestemd op uw behoeften. Indien u geen marketingmateriaal meer wenst te ontvangen, verwijzen wij u naar de paragraaf "Uw rechten als betrokkene".


Uw rechten als een betrokkene

Als natuurlijk persoon hebt u het recht om informatie te vragen over de gegevens die Ford over u heeft opgeslagen en de doeleinden van de gegevensopslag, alsmede het recht op toegang tot deze gegevens en, indien nodig, de rechtzetting ervan. In bepaalde gevallen hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik door Ford van uw persoonlijke gegevens, bijv. het benaderen voor marktonderzoeksdoeleinden of het verzamelen van uw gegevens uit verschillende bronnen; om te verzoeken uw persoonlijke gegevens te blokkeren of te verwijderen of om uw persoonlijke gegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat te ontvangen om ze aan derden over te kunnen dragen (dit wordt vaak het recht op "gegevensoverdraagbaarheid" genoemd).

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens (zie de paragraaf "Rechtsgrondslagen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens"), hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of indien u de door Ford opgeslagen gegevens over u wilt inzien of andere rechten wilt uitoefenen waarop u in dit verband recht hebt, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Ford Motor Company Belgium sa
Customer Relation Center
Avenue du Hunderenveld 10
B-1082 Bruxelles

dpeurope@ford.com

Neem contact op met Ford wanneer u uw persoonlijke gegevens in geval van wijzigingen wilt bijwerken of wanneer u eventuele fouten in de door Ford opgeslagen gegevens wilt laten rechtzetten.

Ford heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact met hem opnemen via dsb@ford.com.

Als u welke klachten dan ook hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Ford, hopen wij dat u eerst contact met ons opneemt. U kunt uw klachten echter ook richten aan de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie.

Andere websites en sociale netwerken

De website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze zeggenschap staan en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Als u andere websites bezoekt met behulp van de aangeboden koppelingen, kunnen de exploitanten van deze websites informatie over u verzamelen die zij gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid, dat kan verschillen van dit privacybeleid.

De website kan u ook de mogelijkheid bieden om informatie over Ford, de website of de producten en/of diensten die via de website beschikbaar zijn, te delen via een social media functie of om deze te volgen (bijv. "deel dit", "vind ik leuk" of "volg" knoppen).

Wij bieden deze functie aan om interesse te wekken voor de website bij leden van uw sociale netwerken en om u de mogelijkheid te bieden meningen, nieuws en aanbevelingen over de website te delen met uw contacten en deze te volgen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat wanneer persoonlijke gegevens op een sociaal netwerk worden gedeeld, deze gegevens door de aanbieder van het sociale netwerk kunnen worden verzameld en openbaar kunnen worden gemaakt, onder meer via zoekmachines op internet.

Lees altijd het privacybeleid van elke website die u bezoekt of het sociale netwerk dat u gebruikt om informatie te delen, zodat u hun privacypraktijken begrijpt.

Op bepaalde delen van deze website kan bezoekers worden gevraagd het hulpprogramma Google reCAPTCHA te gebruiken, zodat een identiteitscontrole kan worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat een bot bepaalde functies van de website niet gebruikt.

Google verzamelt hardware- en software-informatie, zoals apparaat- en applicatiegegevens, om deze controles uit te voeren.

Google is een onafhankelijk bedrijf en de door Google verzamelde gegevens vallen onder het privacybeleid van Google. Wij raden u aan het privacybeleid van Google te lezen op http://www.google.com/privacy.html en "Hoe Google informatie gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken" van Google (op www.google.com/policies/privacy/partners/), zodat u begrijpt hoe de gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld.

Verwerking van persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wanneer u ons toestemming geeft om contact met u op te nemen, bijv. voor reclamedoeleinden, gaat Ford ervan uit dat u ouder bent dan 16 jaar.

Wijzigingen aan deze overeenkomst

Ford behoudt het recht om deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer Ford dit doet, brengt Ford u op de hoogte van de wijzigingen. Als dergelijke wijzigingen aanzienlijk zijn, zal Ford u tijdig op de hoogte stellen om u de gelegenheid te geven uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen (bijvoorbeeld om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan).

DISCLAIMER

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® zijn handelsmerken van Ford of zijn dochterondernemingen.

Het beleid van Ford omvat een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW. Raadpleeg altijd uw Ford dealer voor de meest recente informatie. Deze online catalogus bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. *Alle namen, afbeeldingen en logo's ter aanduiding van Ford zijn eigen merken van Ford. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen op deze site zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars. Ford geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaars. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar betekenen.

" " " "